Да направиме свет за сегашните и идните генерации

Кои сме ние

Работиме за подобрување на животот и животната околина на сите жители во Долнореканскиот крај

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН е младинско здружение кое се залага за напредна општина маврово и ростуше во сверите на екологијата, култураѕа и спортот , како и се залага за подигање на Еко свеста на сите граѓани. Нашите цели  се базираат на еколпшкиот, културниот, спортскиот, едукативниот развиток на сите граѓани во општина Маврво и Ростуше, но и пошироко. 

Што работиме

Работиме на проекти и
активности кои придонесуваат за зголемување на еко свеста, спортот, културата, туризмот
и младинското учество. Креираме можности кои ќе придонесат за развој на
културно забавниот живот, еколошката свест на населението, повеќе спортски
настани за спортски активна младина, поголемо учество на младите во носењето на
одлуки, збогатување и промовирање на туристичките понуди и туризвот воопшто со
цел создавање на подобро утре за нашите и идните генерации.

Нашата визија

Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес. 

Нашата цел

Мисијата на здружението е напредок на општината Маврово и Ростуше од спортски, едукативен, еколошки, културен и хуман аспект.

Наши активности

Активна младина која ќе биде двигател на еколошкиот, културниот, спортскиот и општиот развиток на општината Маврово и Ростуше но и пошироко.

Вклучи се и ти!

Доколку сакаш да споделиш идеја нашиот тим ќе даде се од себе за истата да биде реализирана.

Бројки кои зборуваат

0 KM
Изодени за откривање на диви депонии
0 +
Учесници во различни акции
0 + Т
Собран отпад
0 +
Организирани еколошки и културни настани
Наши партнери и поддржувачи