Еко акција во село Велебрдо!

Спроведена еко-акција во месноста “На тумба” во село Велебрдо.