Еко-акција за чиста околина

Во рамки на проектот Чиста околина се одржа еко акција на потегот од ростушки мост до одморалиштето. Учесници во оваа акција беа учениците од СОУ Маврово и Ростуше, волонтери и претставвници на Зеукстритон со кои заеднички успеавме да го исчистиме целиот простор и собравме над 10 вреќи со отпад и истите беа оставени во контењерот кој се наоѓа на самото одморалиште. За навремено собирање на отпадот беше известено и комуналното претпријатие.

Со ова успешно се реализира првата фаза од проектот Чиста околина и благодарност до сите учесници.