Еко-Акција

Тажна слика. За околу 10 месеци повторно од одморалиштето се направи дива депонија, а, на 6 метра има контењер за отпад. Апелираме до граѓаните да го складираат отпадот на соодветното место бидејќи вака ја загадуваме животната средина.Мораме да бидеме повеќе свесни за последиците од нашето делување на планетата бидејќи алтернативна планета за живеење, немаме!