Kампања за промоција на Еко туризмот поддржанa од Civica Mobilitas

Почнуваме со интензивна кампања за промоција на Еко туризмот во нашата општина. Кампањата се случува во рамките на проектот Младите за Маврово поддржан од Civica Mobilitas. Следете нѐ!

#ecotourism #sustainabletoruism