Кино проекции во селата Требиште и Велебрдо

На 23-ти и 24-ти јули 2019 година беа одржани четири кино проекции, односно по две во селата Требиште и Велебрдо.

На истите беа прикажани два филмови, еден анимиран и еден игран филм.