Меморандум за соработка со Национален парк Маврово

На 08.10.2019 година претседателот на Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – ЗЕУКСТРИТОН, Кемил Исметовиќ потпиша меморандум за соработка со директорот на Национален парк Маврово, г-дин Самир Ајдини.

Целта на меморандумот за соработка е зајакнување на меѓусебната соработка во сферите на екологијата и туризмот.