Mеморандум за соработка со TAKT

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон потпиша меморандум за соработка со Здружението за унапредување на меѓусебна доверба, TAKT (TACT – Together Advancing Common Trust) од Скопје.

Целта на овој Меморандум е меѓусебна соработка и реализација на активности и проектни работилници, кои ќе придонесат кон социјалното вклучување и кохезијата на младите од руралните средини преку авантуристички спортски активности во насока на зголемување на социјалната инклузија и кохезија преку спортот како и подигање на еколошка свест преку спорт и спортски активности.