Младите за Маврово – видео

Драги пријатели погледнете го нашето второ видео креирано во рамките на проектот Младите за Маврово кое ја истакнува важноста од младинскиот ангажман во поттикнување на позитивни промени во нашето општество. Проектот беше поддржан од Civica Mobilitas

линк: https://www.facebook.com/ZEUKSTRITON/videos/793338258202289