Обука за бизнис планови

Со поддршка на Ambassade de France à Skopje во Nacionalen Park Mavrovo, Mavrovo National Park се одржа првата обука за тренери на тема Развој на авантуристички туризам и млади каде учествуваа претставници на Зеукс Тритон. Акцентот го ставаме на младите во Маврово и развој на нивните капацитети за креирање бизнис планови за авантуристички спортови и туризам. Успеавме да креираме група на тренери кои се полни со ентузијазам и спремни да го пренесат своето знаење. Во подготовката на оваа работилница помогна и локалното партнерство за развој на авантуристички туризам од Маврово.