Обука за јакнење на капацитетите

На 10 и 11 јули, во хотел Белви, во Скопје, два дена работевме на јакнење на организациските капацитети на нашите локални партнери и ги планиравме нашите идни заеднички акции во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“, финансиски поддржан од меѓународниот центар Улоф Палме.