Поттикнување на младите за креирање на бизнис идеи на тема Еко туризам

Почитувани пријатели,

Официјално го отвораме повикот за поттик на младите од општината за креирање на бизнис идеи на тема Еко туризам во општина Маврово и Ростуше! Повикот за бизнис идеи е креиран за младите луѓе и младите бизниси од Маврово и Ростуше кои сакаат да добијат фидбек и помош во реализацијa на првите чекори во насока на развој на бизнис култура за еко туризам во општината. Приоритет ќе имаат учесниците на трите работилници за развој на бизнис план и основи на еко туризам, но ги поттикнуваме и сите останати кои што имаат интересни идеи да ни се приклучат и пратат свое мислење.

Вашите предлог бизнис планови ги очекуваме на нашата меил адреса zeuks.triton@gmail.com најдоцна до 20 декември 2020 година.

Овој проект е поддржан од Civica Mobilitas