Работилница за еко-туризам

Во рамките на проектот Младите за Маврово во поддршка на Civica Mobilitas се одржаа две од вкупно три работилници на тема Еко туризам и авантуристички туризам. Работилниците направија вовед во еко туризам и ја анализираа општината како важна локација за развој на еко туристичката понуда во регионот. Втората работилница опфати вовед во креирање на бизнис планови за развој на еко туризам на која младите имаа можност да ги научат основните елементи во креација на бизнис план. Во подготовка е и третата работилница за еко туризам и млади, а сите заинтересирани можат да се пријават на нашата меил адреса.

Ве очекуваме!