Со еден клик до авантуристички понуди во Маврово и Ростуше

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукс Тритон во рамки на проектот Digital PowerUp поддржан од Амбасадата на Република Франција во Скопје, заедно со носителите на овој проект Такт спроведовме истражување на авантуристичките спортови и понуди во Општина Маврово и Ростуше и Националниот Парк Маврово.

Ова истражување ни овозмужува лесен и едноставен пристап на севкупната понуда за авантуристичкиот туризам во нашата Општина. Само со еден клик на табелата подоле може да дојдете до сите информации за авантуристичките спортови.

Со ова истражување опфатени се името на фирмата или физичкото лице кое е носител на активноста, што нуди таа активност со краток опис, линкови од веб страни и социјални мрежи, контакт телефон и емаил, вид на туризам односно во кое време од годината е достапна таа понуда и цената на понудата која може да варира па од тие причини препорачливо е пред да ги посетите да стапите во контакт со нив.

Вкупната бројка на авантуристички понуди во Општина Маврово и Ростуше и Нациолниот Парк Маврово според нашето истражување брои 31 активност од различен тип и достапни во секое годишно време.