Средба со претставник од проектот Cross – Border Biking

Денес, 23.04.2021 во Ростуше беше организирана средба помеѓу членот на нашиот проект, Ризафер Абази и претставници на локалната невладина органицација “ЗЕУКСТРИТОН.”

📝На средбата се разговараше за подобрување на соработката помеѓу проектниот тим и локалните невладини организации како едни од заинтересираните страни кои треба да бидат одблиску запознаени со проектните активности

🔸влијанието на нашиот проект во однос на зголемување на бројот на туристи во Општина Маврово и Ростуше

🔸како и подобрување на можностите на локалната канцеларија во старата општинска зграда, која ќе биде наменета како инфо центар за туристи.