екоакција

Еко-Акција

Тажна слика. За околу 10 месеци повторно од одморалиштето се направи дива депонија, а, на 6 метра има контењер за отпад. Апелираме до граѓаните да го складираат отпадот на соодветното место бидејќи вака ја загадуваме животната средина.Мораме да бидеме повеќе свесни за последиците од нашето делување на планетата бидејќи алтернативна планета за живеење, немаме!

Еко-акција за чиста околина

Во рамки на проектот Чиста околина се одржа еко акција на потегот од ростушки мост до одморалиштето. Учесници во оваа акција беа учениците од СОУ Маврово и Ростуше, волонтери и претставвници на Зеукстритон со кои заеднички успеавме да го исчистиме целиот простор и собравме над 10 вреќи со отпад и истите беа оставени во контењерот …

Еко-акција за чиста околина Read More »