екологија

Зеукстритон стана членка на НМСМ

На пролетното генерално собрание на НМСМ кое оваа година се одржа во Крушево на 27ми и 28ми мај здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН стана членка на националниот младински совет на Македонија

Учество во програмата за правна и менторска поддршка на еколошки организации

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот се пријави на јавниот повик за правна и менторска поддршка на еколошките организации и активно добива помош за сите потребни правни работи. Целта на Програмата е зголемување и зајакнување на капацитетите на еколошките организации, нивно ефикасно вклучување во процесите за донесување одлуки на локално или централно …

Учество во програмата за правна и менторска поддршка на еколошки организации Read More »

Формирање на еко-патрола

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон донесе одлука за формирање на еко патрола во рамките на здружението. Еко-патролата има за цел активно да ги вклучи сите категории на граѓани во општествените текови на територијата на нашата општина и да овозможи преку личен ангажман полесно да ги пријават и решат еколошките проблеми …

Формирање на еко-патрола Read More »

Одбележување на светскиот ден на екологијата

На ден 21 март 2018 година, по повод светскиот ден на екологијата, беше одржана еко-акција од страна на СОУ „Маврово-Ростуше“, поддржана од Национален парк “Маврово“, Општина Маврово и Ростуше и ЗЕУКСТРИТОН. Нашата поддршка вклучуваше помош од дел на нашето членство при расчистувањето на патот од с.Требиште до с.Велебрдо, како и помош при расчистувањето на локацијата …

Одбележување на светскиот ден на екологијата Read More »