екопатрола

Формирање на еко-патрола

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон донесе одлука за формирање на еко патрола во рамките на здружението. Еко-патролата има за цел активно да ги вклучи сите категории на граѓани во општествените текови на територијата на нашата општина и да овозможи преку личен ангажман полесно да ги пријават и решат еколошките проблеми …

Формирање на еко-патрола Read More »

Младинска еко-патрола во Маврово и Ростуше

Долгогодишната идеја да се поттикне активно вклучување на младите во зачувувањето на животната средина, ЗЕУКС Тритон планира да ја реализира со воспоставување на доброволна младинска еко-патрола. За таа цел организацијата на 09.12.2021 година ја организира првата информативна работилница за регрутирање на активисти во еко-патролата која се одржа онлајн. Здружението во текот на месец декември ќе …

Младинска еко-патрола во Маврово и Ростуше Read More »