Работилница за изработка на стратегија за соработка помеѓу граѓанскиот сектор и Општина Маврово и Ростуше

На 16.03.2022 претставници на здружението Зеукстритон присуствуваа на третата работилница од активноста на област 4 која гласи „зголемување на соработката помеѓу граѓанските организации и локалната самоуправа„ организирана од здружението за локален и рурален развој. На работилницата беа присутни претставници на инситуции, други локални организации и засегнати страни и се разговараше за клучните поенти на каков …

Работилница за изработка на стратегија за соработка помеѓу граѓанскиот сектор и Општина Маврово и Ростуше Read More »