mavrovo

Младинска еко-патрола во Маврово и Ростуше

Долгогодишната идеја да се поттикне активно вклучување на младите во зачувувањето на животната средина, ЗЕУКС Тритон планира да ја реализира со воспоставување на доброволна младинска еко-патрола. За таа цел организацијата на 09.12.2021 година ја организира првата информативна работилница за регрутирање на активисти во еко-патролата која се одржа онлајн. Здружението во текот на месец декември ќе …

Младинска еко-патрола во Маврово и Ростуше Read More »

Учество на настанот „Избор на најдобра мавровско-реканска пита“

ЗЕУКСТРИТОН оваа година со дел од своите членови, како и неколкумина волонтери, се вклучи во активностите за реализирање на овој настан. Нашата помош воглавно се однесуваше на придружување на гостите во посетата на водопадот “Дуф“.