меморандум

Mеморандум за соработка со TAKT

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон потпиша меморандум за соработка со Здружението за унапредување на меѓусебна доверба, TAKT (TACT – Together Advancing Common Trust) од Скопје. Целта на овој Меморандум е меѓусебна соработка и реализација на активности и проектни работилници, кои ќе придонесат кон социјалното вклучување и кохезијата на младите од …

Mеморандум за соработка со TAKT Read More »

Меморандум за соработка со Национален парк Маврово

На 08.10.2019 година претседателот на Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – ЗЕУКСТРИТОН, Кемил Исметовиќ потпиша меморандум за соработка со директорот на Национален парк Маврово, г-дин Самир Ајдини. Целта на меморандумот за соработка е зајакнување на меѓусебната соработка во сферите на екологијата и туризмот.

Меморандум за соработка со Општина Маврово и Ростуше

На ден 08.10.2018 година претседателот на здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН – Кемил Исметовиќ, потпиша меморандум за соработка со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, г-дин Медат Куртоски. Целта на потпишувањето на овој Меморандум за соработка е воспоставување на соработка на полето на екологијата, културата и спортот помеѓу општината и Здружението. …

Меморандум за соработка со Општина Маврово и Ростуше Read More »