Средба со претставниците на месните заедници и надлежните

Денес беше одржана средба со претставници на месните заедници од долнореканскиот крај, Национален парк Маврово, Општина Маврово и Ростуше и ЈПКД Маврово во рамките на проектот “Мапирање и стратегија за расчистување на дивите депонии во долнореканскиот регион”. На средбата беа презентирани добиените резултати од мапирањето, односно беше претставен проблемот со дивите депонии, а воедно имаше …

Средба со претставниците на месните заедници и надлежните Read More »