Учество во програмата за правна и менторска поддршка на еколошки организации

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот се пријави на јавниот повик за правна и менторска поддршка на еколошките организации и активно добива помош за сите потребни правни работи. Целта на Програмата е зголемување и зајакнување на капацитетите на еколошките организации, нивно ефикасно вклучување во процесите за донесување одлуки на локално или централно …

Учество во програмата за правна и менторска поддршка на еколошки организации Read More »