Соработка со институции

Концептот за екосистемски услуги може да биде корисен инструмент особено во дискусиите помеѓу донесувачите на одлуки и јавноста во случајот месното население кое е засегнато од тие одлуки а во насока на надминување на соодветни несогласувања. На состаноците со претставниците на ЈУНП Маврово беше дискутирано за начинот на управување и заштита со ова заштитено подрачје, …

Соработка со институции Read More »