нвоинфоцентар

Заедно за чиста животна средина

Зеукстритон во периодот од август до октомври ќе ја спроведува акцијата “Заедно за чиста животна средина” која е поддржана од НВО Инфоцентар од Скопје а главната цел на оваа акција е иновативниот пристап за локално следење на состојбите и заштита на животната средина на младинската еко-патрола да се засили и прошири со поддшрка од целата …

Заедно за чиста животна средина Read More »

Граѓаните ретко одат на седниците на општинските совети, ама сакаат средби со градоначалници

Според добиените податоци граѓаните и граѓанските организации многу малку се заинтересирани да присуствуваат на седниците на советите на општините. На пример, во општините Струмица и Маврово – Ростуше на седниците на советот на општината не присуствувал ниеден граѓанин. Во Свети Николе, пак, граѓани присуствувале само на една седница за дислокација на депонија…

Противпожарна заштита со застарени возила и недоволен број пожарникари

Територијалните противпожарни единици во Куманово, Свети Николе, Велес, Струмица, Крива Паланка, Теарце, Дебар и Маврово – Ростуше имаат стар возен парк, во некои од нив и над 40 години. Скоро во секоја општина има по едно или две

Користење на социјалните мрежи за поголема видливост, влијание и мобилизација на граѓани

На обуката организирана од НВО Инфоцентар – Скопје која се одржа во Хотел Панорамика – Скопје на 2 и 3 јули учествуваше и претставник на нашето здружение. Обучувачи беа Огнен Јанески и Христијан Сион Николовски. Се планираа кампањи за младинско учество, женско претприемништво, еко-патроли, алтернативни простори за култура и уметност.

Работилница за планирање и координација на активности

На 13 и 14 Мај 2022 година во Хотел Гарденија Велес На 13 и 14 Мај 2022 година во Хотел Гарденија Велес претставници на осум граѓански организации од целата држава учествуваа на работилница за планирање и координација на активности во организација на НВО Инфоцентарот, со поддршка на Меѓународниот центар „Улоф Палме“ поддржан од Шведската влада. …

Работилница за планирање и координација на активности Read More »