обука

Користење на социјалните мрежи за поголема видливост, влијание и мобилизација на граѓани

На обуката организирана од НВО Инфоцентар – Скопје која се одржа во Хотел Панорамика – Скопје на 2 и 3 јули учествуваше и претставник на нашето здружение. Обучувачи беа Огнен Јанески и Христијан Сион Николовски. Се планираа кампањи за младинско учество, женско претприемништво, еко-патроли, алтернативни простори за култура и уметност.

Учество на работилница

На 6 април 2022 година претставник на здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстртитон учествуваше на работилницата организирана од Младинскиот образовен форум – Скопје. Младински образовен форум во рамки на проектот „Креативна младинска акција за животна средина“ има за цел да поттикне примена на одржливи активистички практики преку креирање дијалог меѓу различните чинители …

Учество на работилница Read More »

Учество во проектот – “Artivator”

Здружението Зеукс Тритон во наредниот период односно во текот на 2022 година ќе биде дел од проектот  „Artivator – Уметност и креативност за активни граѓани и заедници“ , на центарот за Современи уметности. Проектот се базира на нови креативни методологии, комуникациски  тактики и вештини базирани на уметничкиот активизам и двајца членови на нашето здружение ќе се здобијат со основни познавања и …

Учество во проектот – “Artivator” Read More »

Младински Еко активизам во Општина Маврово и Ростуше

Во соработка со НВО Инфоцентар од Скопје, на 03.12 2021 во домот на културата во с. Ростуше беше спроведена обука на млади на тема ,,Креативен еко активизам” со главна цел подигање на свеста на младите и поттикнување на поголемо учество и поголем ангажман во зачувувањето на животната средина во Општина Маврво и Ростуше.  Учесници на …

Младински Еко активизам во Општина Маврово и Ростуше Read More »

Обуки за јакнење на капацитетите

Во рамките на проектот на листата на приоритети беше ставено и подигнувањето на јавната свест и едукацијата на заинтересираните страни како и локалното население. Информативните и едукативните активности беа во насока на зачувувањето и одржливото користење на природните ресурси од предметното подрачје. За оваа цел беа организирани и спроведени три едукативни работилници со физичко присуство …

Обуки за јакнење на капацитетите Read More »