Kампања за промоција на Еко туризмот во Маврово и Ростуше

Во рамките на проектот Младите за Маврово поддржан од Civica Mobilitas почнуваме со кампања за промоција на Еко туризмот во Маврово и Ростуше. Како дел од националниот парк сметаме дека единствен пат за развој на туризмот во нашата општина е туризам кој ќе ја штити и негува природата и природните богатства во регионот. #ecotourism #rostushe …

Kампања за промоција на Еко туризмот во Маврово и Ростуше Read More »