соработка

Соработка со институции

Концептот за екосистемски услуги може да биде корисен инструмент особено во дискусиите помеѓу донесувачите на одлуки и јавноста во случајот месното население кое е засегнато од тие одлуки а во насока на надминување на соодветни несогласувања. На состаноците со претставниците на ЈУНП Маврово беше дискутирано за начинот на управување и заштита со ова заштитено подрачје, …

Соработка со институции Read More »

Меморандум за соработка со Национален парк Маврово

На 08.10.2019 година претседателот на Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот – ЗЕУКСТРИТОН, Кемил Исметовиќ потпиша меморандум за соработка со директорот на Национален парк Маврово, г-дин Самир Ајдини. Целта на меморандумот за соработка е зајакнување на меѓусебната соработка во сферите на екологијата и туризмот.

Меморандум за соработка со Општина Маврово и Ростуше

На ден 08.10.2018 година претседателот на здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН – Кемил Исметовиќ, потпиша меморандум за соработка со градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, г-дин Медат Куртоски. Целта на потпишувањето на овој Меморандум за соработка е воспоставување на соработка на полето на екологијата, културата и спортот помеѓу општината и Здружението. …

Меморандум за соработка со Општина Маврово и Ростуше Read More »