ТАКТ

Mеморандум за соработка со TAKT

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон потпиша меморандум за соработка со Здружението за унапредување на меѓусебна доверба, TAKT (TACT – Together Advancing Common Trust) од Скопје. Целта на овој Меморандум е меѓусебна соработка и реализација на активности и проектни работилници, кои ќе придонесат кон социјалното вклучување и кохезијата на младите од …

Mеморандум за соработка со TAKT Read More »

Обука за бизнис планови

Со поддршка на Ambassade de France à Skopje во Nacionalen Park Mavrovo, Mavrovo National Park се одржа првата обука за тренери на тема Развој на авантуристички туризам и млади каде учествуваа претставници на Зеукс Тритон. Акцентот го ставаме на младите во Маврово и развој на нивните капацитети за креирање бизнис планови за авантуристички спортови и …

Обука за бизнис планови Read More »