Учество на настанот „Избор на најдобра мавровско-реканска пита“

ЗЕУКСТРИТОН оваа година со дел од своите членови, како и неколкумина волонтери, се вклучи во активностите за реализирање на овој настан.

Нашата помош воглавно се однесуваше на придружување на гостите во посетата на водопадот “Дуф“.