Учество на работилница

На 6 април 2022 година претставник на здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстртитон учествуваше на работилницата организирана од Младинскиот образовен форум – Скопје.

Младински образовен форум во рамки на проектот „Креативна младинска акција за животна средина“ има за цел да поттикне примена на одржливи активистички практики преку креирање дијалог меѓу различните чинители и заедничко дејствување за решавање на еколошките проблеми во нашата држава. Дополнително, МОФ преку овој проект сака да постигне поголемо вклучување на младите, нивно ангажирање, солидаризирање и учество во процесите во нивните локални заедници. 

На средбата се дискутираше за постоечките еколошки проблеми во локалните заедници и за соодветни решенија/идеи за реализација на 5 еколошки акции кои ќе ги вклучат младите преку активно учество во процесите за решавање на проблемите во нивните заедници.

Мапирањето на еколошки проблеми сеуште трае и вие може директно да се вклуичите во процесот и да придонесете за полесно откривање на еколошките проблеми во вашата заедница.

Пријави проблем, вклучи се, биди корисен! https://forms.gle/VbtxzKW34KpiYSsv7