Забава во Домот на културата!

По повод две години од основањето на нашето здружение, на ден 07.12.2019 година (сабота) беше организирана забава за млади во Домот на културата во с. Ростуше.

Настанот започна во 21 часот, присутни беа учениците од СОУ „Маврово-Ростуше“, а подоцна се придружија и останатите млади од регионот.